biuro@wypozyczalniamotocykli.com +48 506 468 370     |     Przed przyjazdem prosimy o umówienie się na konkretną godzinę     | Rezerwacje - nr konta 03 1950 0001 2006 0203 6795 0002     |     ul. Topolowa 2d, 83-021 Łęgowo k. Gdańska     |
BMW R1200GS ABS+ESP, H-D ROAD KING, SPORTSTER XL1200, CBR 600 FS/F4i, VARADERO XL1000V ABS, BANDIT GSF650S ABS, FAZER | REZERWACJE 506-468-370

Witamy na stronach
PWM Pomorskiej Wypożyczalni Motocykli - istniejemy od 2010!


Oferujemy wynajem motocykli sportowych, sportowo turystycznych, skuterów, podróżnych, chopperów oraz miejskich i uniwersalnych.

Poza wypożyczaniem motocykli oferta obejmuje imprezy o tematyce motocyklowej dla firm oraz wynajem długoterminowy.

Wypożycz motocykl
Wypożycz motocykl
Wypożycz motocykl
Wypożycz motocykl
wypożyczalniamotocykli
Wypożycz motocykl
Wypożycz motocykl
Wypożycz motocykl
Wypożycz motocykl
Wypożycz motocykl
Naszą stronę przegląda teraz 8 klientów

Gdy staniemy się uczestnikiem stłuczki spowodowanej przez innego kierowcę, możemy skorzystać z usługi wynajmu motocykla w PWM Pomorska Wypożyczalnia Motocykli finansując wynajem z polisy OC sprawcy. Poniżej standardowe warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać motocykl zastępczy nie ponosząc kosztów.

Aby zgłosić chęć wynajmu motocykla na koszt ubezpieczyciela z polisy OC sprawcy, prosimy o przesłanie do nas na adres biuro@wypozyczalniamotocykli.com następujących informacji:

A. Numer szkody
B. Nazwa zakładu ubezpieczeń
C. Imię, nazwisko, adres i PESEL poszkodowanego
D. Model i rocznik motocykla, który został uszkodzony 


Pojazd zastępczy przysługuje osobom:

- wykonującym działalność gospodarczą (wymagane jest potwierdzenie tego faktu zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS) i uszkodzony pojazd był w niej wykorzystywany (np. wypis z ewidencji środków trwałych, dokumentacja potwierdzająca rozliczanie kosztów użytkowania samochodu w ramach działalności, oświadczenie poszkodowanego); w przypadku, gdy przedsiębiorstwo używa wielu pojazdów - oświadczenie, że w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu nie było możliwości wykorzystania innego auta o zbliżonych parametrach, będącego w posiadaniu poszkodowanego;

- fizycznym, dla których pojazd jest niezbędny do wykonywania działalności zawodowej, np. lekarz, adwokat, agent, architekt,  itp. (wymagane jest udokumentowanie faktu oraz sposób wykonywania takiego zawodu w celu wykazania konieczności częstego przemieszczania się dla skutecznego, niezakłóconego wykonywania pracy);

- fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej (udokumentowanie wyjątkowych okoliczności [o charakterze osobistym, rodzinnym lub wynikające z okoliczności zewnętrznych] wskazujących, że pojazd jest niezbędny do wykonywania dojazdów do pracy, albo związanych z funkcjonowaniem rodziny i zaspokajania osobistych potrzeb, jeżeli dojazdy środkami komunikacji publicznej byłyby niemożliwe albo istotnie utrudnione) - katalog stanów faktycznych uzasadniających konieczność wynajęcia pojazdu zastępczego jest otwarty i w każdym przypadku podlega indywidualnej ocenie.

Roszczenie, o którym mowa powyżej może być uznane wyłącznie w oparciu o przedłożony rachunek / fakturę VAT za wynajem pojazdu, określający m.in. dokładnie okres najmu, stawkę za dobę, markę i typ samochodu, bądź umowa najmu spisana z osobą prywatną. Wynajmowany pojazd powinien klasą i przeznaczeniem odpowiadać pojazdowi uszkodzonemu.

Okres, za jaki wynajem pojazdu może być uznany, zależny jest od rodzaju szkody:
a) w przypadku szkody częściowej:
     *   od dnia powstania szkody do dnia jej zgłoszenia ubezpieczycielowi (o ile zgłoszenie nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki) - standardowo 3 dni;
     *   od dnia zgłoszenia szkody do dnia dokonania oględzin i otrzymania dokumentu szczegółowo opisującego uzasadniony zakres naprawy;
     *   od dnia zgłoszenia wniosku ubezpieczycielowi do czasu wykonania oględzin dodatkowych;
     *   czas technologiczny naprawy ustalony w oparciu o technologię producenta pojazdu;
     *   okres organizacyjny na znalezienie warsztatu naprawczego, zlecenie naprawy, przyjęcie / odbiór pojazdu z naprawy - standardowo przyjmuje się łącznie 2 dni - lub okres oczekiwania na dostarczenie zamówionych, niezbędnych do naprawy części zamiennych, gdy pojazd danej marki nie ma swojego przedstawiciela lub części nie są dostępne w Polsce;

b) w przypadku szkody całkowitej:

     *   od dnia powstania szkody do dnia jej zgłoszenia ubezpieczycielowi (o ile zgłoszenie nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki) - standardowo 3 dni;
     *   od dnia zgłoszenia szkody do dnia dokonania oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela oraz otrzymania przez zgłaszającego (lub upoważniony przez poszkodowanego podmiot, warsztat) informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej (może być zawarta na protokole oględzin);
     *   okres niezbędny na sprzedaż wraku pojazdu i zakup innego pojazdu o zbliżonych parametrach oraz jego rejestracji - standardowo 14 dni.

Jeśli powyższe zsumowane okresy wykraczają poza dzień wypłaty odszkodowania, dzień wypłaty odszkodowania bezwzględnie uznaje się za koniec okresu zasadnego zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego.

Chciałabym nadmienić, że zgodnie z art. 361 Kodeksu Cywilnego poszkodowanemu, który prowadzi działalność gospodarczą przysługuje świadczenie tytułem rekompensaty za utracone korzyści, które by osiągnął gdyby szkody mu nie wyrządzono. Natomiast zgodnie z art. 6 K.C. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Informujemy, że aby roszczenie w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego stało się zasadne, podmiot uprawniony (właściciel pojazdu) powinien wykazać, że brak wynajęcia pojazdu zastępczego spowodowałby w jego majątku wystąpienie straty finansowej.

Roszczenia związane z wynajmem pojazdu zastępczego mogą zostać rozpatrzone dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą po przedstawieniu poniższych dokumentów:
- kopia KRS lub wpisu do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej (uwierzytelnione),
- kopia ewidencji środków trwałych potwierdzająca użytkowanie pojazdu w firmie - poświadczenie braku możliwości realizacji zleceń innym posiadanym przez firmę pojazdem,
- informacja czy firma jest płatnikiem podatku VAT,
- szczegółowe wyjaśnienie do jakich celów wykorzystywany jest pojazd w działalności gospodarczej,
- informacji dotyczących wynajętego pojazdu - marka, model, przeznaczenie, ładowność, nr rejestracyjny.

Natomiast dla osoby fizycznej roszczenia związane z wynajmem pojazdu zastępczego mogą zostać rozpatrzone po przedstawieniu poniższych dokumentów:
1. Oświadczenia:
  *   na temat dotychczasowego sposobu korzystania z pojazdu, w szczególności:
- intensywności używania pojazdu przed wypadkiem,
- wskazania tras przejazdów,
- określenia celu dokonywanych przejazdów,
  *   czy najem pojazdu zastępczego w miejsce uszkodzonego był konieczny,
  *   na temat powodów, dla których korzystanie ze środków komunikacji publicznej po szkodzie nie było możliwe lub wiązałoby się z istotnymi utrudnieniami (ze szczegółowym wskazaniem utrudnień),
  *   czy nie było możliwości wykorzystania innego dostępnego nieodpłatnie pojazdu.

2. Dokumentu potwierdzającego poniesione koszty (faktura / umowa) zawierającego szczegółowe wskazanie okresu wynajmu pojazdu (z datami granicznymi) oraz dzienną stawkę wynajmu.

Podstawą ustalenia wysokości roszczenia będzie weryfikacja dokumentu potwierdzającego poniesione koszty wraz z wyszczególnionym okresem użytkowania pojazdu zastępczego.

W toku rozpatrywania roszczenia, ze względu na specyfikę konkretnej sprawy, może zajść potrzeba uzyskania dodatkowych dokumentów, o których dostarczenie Ubezpieczyciel wystąpi w formie pisemnej.
NA SKRÓTY

PWM Bike Rentals PolandPWM Bike Rentals PolandPWM Bike Rentals PolandPWM Bike Rentals PolandPWM Bike Rentals Poland

LOKALIZACJA

Wypożycz motocykl

SIEDZIBA GŁÓWNA [wydawanie motocykli i akcesoriów, zwrot motocykli]
ul. Topolowa 2D, ŁĘGOWO k.Gdańska
14km od Starego Miasta w kierunku Łodzi (1km za Pruszczem Gdańskim)
TEL. +48 506 468 370, +48 504 372 539


MAPA DOJAZDU »

OTWARTE - 7 dni w tygodniu 9.00 - 18.00, możliwe do 21.00 po ustaleniu

(+48) 506 468 370
(+48) 502 565 941
(+48) 504 372 539

biuro@wypozyczalniamotocykli.com
Otwarte 7 dni w tygodniu, 9.00 - 18.00, po 18.00 - do ustalenia indywidualnie.

Przed przyjazdem uprzejmie prosimy o umówienie się na konkretną godzinę.

GRATIS DO KAŻDEGO WYPOŻYCZENIA

Gratis do każdego wypożyczenia w wypożyczalni motocykli w Gdańsku (apteczka, kamizelka, kask, nakolanniki)

UŻYWAMY MATERIAŁÓW

NOWOŚCI

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

26.02.2021 Insurance, service, storage, lock, cover, what else? Indirect costs for the use of a motorcycle, and the cost of renting a motorcycle więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

09.10.2020 PWM Wypożyczalnia Motocykli w miastach Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Szczecin PWM Wypożyczalnia Motocykli w miastach Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Szczecin więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

11.09.2018 Motocyklem po Szwecji Relacja z wyprawy po Szwecji 2011. więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

04.10.2017 Filmy z motocyklami PWM Motocykle PWM na YouTube więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

21.09.2017 Przechowalnia motocykli Gdańsk Gdynia Sopot Trójmiasto Przechowalnia motocykli Gdańsk Gdynia Sopot Trójmiasto więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

08.04.2017 Motocyklem do ślubu nad morzem Pan Krzysztof z Gdańska wynajętym z wypożyczalni motocykli Kawasaki ZX12R nadał swojej sesji ślubnej wyjątkowego charakteru więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

18.02.2017 Wypożyczalnia Motocykli Gdańsk Warszawa - największa w Polsce 2017! wypozyczalnia-motocykli-gdansk-najwieksza-w-Polsce-2017 więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

05.07.2015 Umowa kupna-sprzedaży Umowa kupna-sprzedaży więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

24.06.2015 Motocykl zastępczy z OC sprawcy tylko w PWM! Ponad 30 własnych motocykli! Jak sfinansować pojazd zastępczy z OC sprawcy więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

23.05.2015 BMW GS wynajem R1200GS Adventure Turystyczne enduro BMW GS, wypożyczenie, R1200GS, motocykl na weekend więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

01.03.2015 Rozmiary kasków, kurtek, spodni motocyklowych Kask S, M czy L, jaki rozmiar kurtki? Jak to zmierzyć? więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

31.01.2015 Wynajem w jedną stronę [NOWOŚĆ] Pojedź w 1 stronę np. z Gdańska do Madrytu czy z Warszawy do Krakowa! więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

09.10.2014 AC - zwolnij się z odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla podczas wynajmu Od 2014 możecie Państwo wykupić mAC zwalniające z odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia motocykla więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

10.09.2014 Dodatkowe godziny na motocyklu Yamaha YBR125 - jazdy doszkalające bez prawa jazdy kat. B Zamów motocykl Yamaha YBR 125 bez prawa jazdy kat. A! więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

06.08.2014 Wynajem motocykli na weekendy lub na doby PWM Łęgowo | Wynajęcie motocykli na weekend, na dobę w PWM Pomorskiej Wypożyczalni Motocykli, największej wypożyczalni motocykli w Polsce więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

06.08.2014 Motocykl 125 na prawo jazdy kategorii B wynajem kategoria B, motocykl 125 ccm, prawo, prawo jazdy kategoria B, prawo jazdy motocykl 125 ccm, motocykl na weekend więcej »

Najnowsze informacje o wypożyczalni motocykli Gdańsk

18.06.2014 Honda Shadow VT750C AERO z 2011 Chopper uniwersalny więcej »

MOTOCYKLOWI PRZYJACIELE

Wypożyczalnia motocykli Gdańsk Wypożyczalnia motocykli Trójmiasto
Wypożyczalnia motocykli Gdańsk
Wypożyczalnia motocykli Gdańsk. Najlepsza wypożyczalnia motocykli. Trójmiasto. Łęgowo. Harley, Honda, Suzuki wypożyczalnia, Yamaha Wyporzyczalnia motocykli Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójmiasto. Wypożycz motocykl nad morzem. Wypożyczalnia motocykli nad morzem. Nadbałtycka wypożyczalnia motocykli. Wypożycz motocykl w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Trójmieście. Najlepszy sposób na spędzenie wolnego weekendu. Obwodnica, autostrada, Gdańsk. Wypożycz motocykl w Gdańsku. Trójmiejska wypożyczalnia motocykli. Wynajem motocykli w Gdańsku. Kontakt i oferta. Najniższe ceny. Rent a bike. Rent a motorbike. Zadowoleni klienci. Poczuj wiatr we włosach w słoneczne dni. Rent a motocycle in Danzig. Pomeranian motorcycle rental.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies